Универзитет у Београду
Математички факултет
КАТЕДРА за ГЕОМЕТРИЈУ
ћирилица   latinica
Почетна страна
O катедри
Настава
Наука
ОБАВЕШТЕЊА

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама

Математички Институт САНУ, Кнез Михајлова 35, сала 301ф


Четвртак, 18. април 2019. у 17:15 часова

Предавач: Марко Стошић (Tehnical University of Lisabon UTL Centar for Mathematical Analysis, Geometry and Dinamical Systems CAMGSD)

Рационални чворови, квивери и неки отворени проблеми

Апстракт: Коресподенција између чворова и квивера (quivers) - усмерених графова - је хипотеза мотивисана различитим погледима на квантне инваријанте чворова, укључујући теорију репрезентација, терорије струма, комбинаторику, итд. До сада је ова хипотеза доказана за неколико великих класа чворова, а у овом предању ћемо посветити посебну пажњу случају рационалних чворова. Оно што је посебно интересантно у овом случају је што централни део доказа "прати" класичну, елементаруни класификаију рационалних чворова помоћу рационалних боројева и веризних разломака.


Иако је коресподенција чворова и квивера базирана на врло дубоким идејама различитих области, у овом предавању акценат ће бити на директним и експлицитним резултатима, који не захтевају никакво посебно предзнање. Такође, биће представлјени и неки занимљиви отворени проблеми мотивисани постојећим резултатима.


АКРЕДИТАЦИЈА