Универзитет у Београду
Математички факултет
КАТЕДРА за ГЕОМЕТРИЈУ
ћирилица   latinica
Почетна страна
O катедри
Настава
Наука
ОБАВЕШТЕЊА

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама

Математички Институт САНУ, Кнез Михајлова 35, сала 301ф


Четвртак, 21.11.2019. у 17:15 часова

Предавач: Борислав Гајић (Математички Институт)

Нехолономне повезаности, замена времена и интеграбилност котрљања лопте по сфери

Апстракт: Представиће се заједнички рад са Божидаром Јовановићем. Разматра се временска репараметризација као модификација Чаплигиновог метода која нам омогућава да Чаплигинов метод и Мопертијев принцип разматрамо истим приступом. Као пример проучава се редуковани проблем котрљања без клизања и увртања вишедимензионе лопте по сфери. За специјалан избор оператора инерције и специјалан однос полупречника лопте и сфере показана је потпуна интеграбилност система.АКРЕДИТАЦИЈА