Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet
KATEDRA za GEOMETRIJU
ћирилица   latinica
Početna strana
O katedri
Nastava
Nauka
OBAVEŠTENJA

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama

Matematički Institut SANU, Knez Mihajlova 35, sala 301f

Četvrtak, 21.11.2019. u 17:15 časova

Predavač: Borislav Gajić (Matematički Institut)

Neholonomne povezanosti, zamena vremena i integrabilnost kotrljanja lopte po sferi

Apstrakt: Predstaviće se zajednički rad sa Božidarom Jovanovićem. Razmatra se vremenska reparametrizacija kao modifikacija Čapliginovog metoda koja nam omogućava da Čapliginov metod i Mopertijev princip razmatramo istim pristupom. Kao primer proučava se redukovani problem kotrljanja bez klizanja i uvrtanja višedimenzione lopte po sferi. Za specijalan izbor operatora inercije i specijalan odnos poluprečnika lopte i sfere pokazana je potpuna integrabilnost sistema.