Геометрија 4 (2013/14/15/16/17/18)

 

Професор: Срђан Вукмировић (vsrdjan@matf.bg.ac.rs)

Асистент: Маријана Бабић (marijana@matf.bg.ac.rs)

 

Септембар 2: резултати и термини усмених

Септембар 1: резултати и термини усмених (промена термина!!!  21.924.9)

Задаци са писмених 2018: 

јун1 (4. поставка, са списка) 

јун2 (4. поставка 4. решење

сеп1 (4. поставка, са списка) 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА  2018 (иста као и пре :)  

Rezultati testa iz stereometrije

 

 Урађени задаци (1-13, без 11) у Geogebri. Све дате тачке можете померати и на тај начин добити поставку и решење истог задатка. Пробајте!!!

Имајте у виду да  се померањем може десити да не добијете решење или да је решење нетачно (видљивост),

управо зато што решавање задатака из нацртне није баш једноставан алгоритам.

Текстови  и ОБЈАШЊЕЊА задатака

 

 

 

Бодовање:

       предиспитне обавезе (30 бодова)

 

         тест из стереометрије (10 бодова),

         радни листови (8+12 бодова)

       Писмени:

4 задатка два пројективна геометрија (као у списку задатака, без стереометрије),

                        два нацртна геометрија (један од основних задатака, један сложенији).

       Усмени:

литература: ваше белешке и слајдови (види испод)

 

Могуће је уписати оцену без усменог (ко положи писмени, уписује предиспитне + писмени ако је то у збиру преко 51).

 

Задаци за рад на вежбамa и за припрему писменог   

Слајдови са предавања (1. део) (школска 2014/15/16/17)

 Слајдови са предавања (2. део) (криве 2. реда и Дезаргова теорема)   (школска 2014/15/16/17)

Хомологије задатак 6 поставка         решење  

 Пресек две равни, продор праве кроз раван задаци 7.1.7 и 7.1.9 са списка (потребни за писмени и усмени)

 Нацртна:  (решење по правилу није јединствено)

 

Зад02 поставка      решење

Зад03 поставка      решење

Зад05 - поставка      решење 

Зад12 - поставка      решење 

Зад13 - поставка      решење 

Зад10 - поставка      решење 

 

 

!! ИСПИТНА ПИТАЊА  2016!!

 Материјали за питања 20. и 21.

 Јун 2016. - Решења 

Решење задатка 4 из испитног рока Јун 1.

Решење испитног рока Јануар. 

Ако баш желите: Материјал са курса некадашње Нацртне геометријe (решени задаци-електронски)

  dezarg1.skp   dezarg2.skp (Google Sketchup фајлови) 

 

 

Литература:

 

        Загорка Шнајдер, Нацртна геометрија,  Научна књига, Београд

 добра (али непотребна) литература за самостално учење Нацртне (писмени и усмени), потребна само метода одстојања нормалног пројектовања

         Н. Бокан, С. Вукмировић, Пројективна геометрија, Математички факултет, Београд  

додатна литература за припрему пројективне геометрије (непотребно)

        С. Вукмировић, З. Станић,  Збирка задатака из пројективне геометрије, Математички факултет, Београд  

додатна литература за припрему писменог (непотребно)

         M. Љуцовић, Електронска књига - метода одстојања

         Материјал са курса некадашње Нацртне геометријe (решени задаци-електронски)

                   Решени задаци из Нацртне (електронски)

                    Приручник за перспективно цртање

 

Слајдови са предавања (перспектива) (школска 2013/14)

 

 

 

Конструкциje (0 или 10 бодова, треба знати одлично све конструкције). Да бисте могли да користите паузу
преузмите
 видео (десни клик->Save As).

        тетраедар (.avi) - како од коцке добити тетраедар

        октаедар (.avi) - како добити октаедар дуалан коцки

        додекаедар (.avi) - конструкција додекаедра од петоуглова

        икосаедар (.wmv) - конструкција икосаедра од златних правоугаоника

        конусни пресеци (.avi) - пресек кружног конуса и равни: елипса, хипербола, парабола

        хиперболоид (.avi) - како "исплести" ротациони једнограни хиперболоид

  

 Google Sketchup (Make):

 

               бесплатан и једноставан софтвер за 3D моделовање (преузмите Маке верзију) - download Google Sketchup

               можете ОДМАХ да почнете и редом са конструкцијама

               ако желите, можете више да научите са YouTube-a (пре свега клипови Getting started...)

               књига Google SketchUP for Dummies (ако сте баш студиозни)

 

Изабрани семинарски (школска 2013/14): 

        Иван Авдић (240/07)                            викиншки брод

        Даница Марковић (318/08)               кућа

        Тина Леудар (81/09)                             моја соба

        Мирјана Танасић  (73/07)                  кућа

        Пример објекта из групе Б1