Универзитет у Београду
Математички факултет
КАТЕДРА за ГЕОМЕТРИЈУ
ћирилица   latinica
Почетна страна
O катедри
Настава
Наука
НАУКА

Истраживачки рад је везан за диференцијалну и синтетичку геометрију.
-Истраживања из диференцијалне геометрије односе се пре свега на локалну и глобалну псеудо-Риманову геометрију, спектралну геометрију, афину геометрију, карактеристичне класе векторских раслојења, геодезијске цеви, теорију праменова, флаг многострукости.
-Истраживања из синтетичке геометрије односе се на разне аксиоматике и геометрију Лобачевског.

Значајни резултати везани су за рад Семинара за геометрију и разне специјалне курсеве. Као последица тог рада на Катедри за геометрију је одбрањено више доктората и магистарских радова.

Пројекат

Пројекат 144032 Геометрија, образовање и визуeлизација са применама окупља око 30 истраживача и покрива неколико тема из области диференцијалне геометрије и њених примена у визуализацији и образовању, као и из области математичке физике и теорије вероватноће и статистике.

Садашњи руководилац пројекта је др Зоран Ракић.

Семинар

Семинар се одржава у оквиру пројекта Геометрија, образовање и визуeлизација са применама од 2002. године.

Семинаром руководи др Стана Никчевић.